Departament Comptable

El portar una comptabilitat ordenada i adequada, a més de ser una obligació legal, et permetrà conèixer com va el teu negoci i poder prendre les millors decisions. La comptabilitat ens ofereix informació fonamental i el sistema ens permet extreure llistats mensuals, trimestrals i anuals que t’ajudaran a analitzar els ingressos i despeses de la teva activitat, per poder dur a terme les correccions que siguin necessàries i així assegurar l’èxit del teu negoci.

Al nostre Departament Comptable comptem amb professionals amb àmplia experiència i formació contínua per assegurar el coneixement de qualsevol novetat que pugui afectar la teva comptabilitat.

Cada client té assignat un expert comptable, que li ofereix atenció personalitzada i un ampli coneixement del seu negoci.

Dins del Departament Comptable, ens encarreguem de realitzar les funcions següents: