Departament Fiscal

Planificació Fiscal

Estudi de les repercussions fiscals de l’ operativa del teu negoci amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, eliminació de contingències i elaboració de propostes de millora, dins del marc de la legislació vigent.

Gestió tributària

Càlcul, confecció i presentació de Declaracions mensuals, trimestrals i anuals: